Us informem que seguint les indicacions de la normativa per  COVID-19,  la recomanació és la de no deixar en préstec cap material. És per això que no tenim visibles ni els materials ni els calendaris, ni cap informació que faci referència al préstec.

Per a consultes sobre aquest tema podeu enviar un correu a:

crp-noubarris@xtec.cat