Mostra de recerca

Descripció
Certamen científic de districte. Els centres podran presentar 2 treballs com a màxim.
Els finalistes del districte participaran en la Mostra Jove de Barcelona.

Objectius
Promoure l’esperit científic, la creativitat i les habilitats comunicatives dels nois i noies.
Donar a conèixer els resultats de la recerca a la comunitat educativa.

Nivell
Educació secundària (Batxillerat)

Calendari
De gener a abril.

Històric Mostra de Recerca