Recursos TAC

                                                    
Podeu consultar les experiències realitzades per centres de la zona en el lloc web: Tauletes a l’aula

Reserva:

Formulari de reserva

Per tal d’orientar-vos en relació a la disponibilitat i dates de préstec dels recursos podeu consultar el calendari que us adjuntem a continuació.