El Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i infantil crea un marc en el qual el paper del professorat està encaminat a provocar curiositat, proposar reptes, donar prou temps per investigar i reflexionar, encoratjar l’alumnat a construir els seus aprenentatges i ajudar-lo a prendre consciència del seu progrés en un ambient on s’atreveixi a fer propostes i manifestar la seva manera de pensar.

En aquest context, la programació i robòtica educatives és un sistema d’ensenyament basat en el constructivisme que permet afavorir la creació de nous escenaris d’aula on l’alumnat és protagonista actiu i reflexiu del seu aprenentatge a través del disseny i l’elaboració de creacions pròpies, i on es potencia el desenvolupament de les seves habilitats i competències. La Robòtica al currículum:

Formulari de prèstec

Si voleu demanar en prèstec algun recurs TAC ompliu el següent FORMULARI o poseu-vos en contacte amb el CRP. Per tal d’orientar-vos en relació a la disponibilitat i dates de préstec dels recursos podeu consultar el calendari que us adjuntem a continuació. Pel que… Llegeix més»

Normativa general de préstec

  1. El servei de préstec del CRP posa a disposició diferents recursos TAC per a l’ús del professorat. Els centres docents que els sol·licitin han de fer una reserva prèvia al CRP a través d’aquest formulari o per telèfon al 93 554 52 83.
  2. El préstec s’adreça a centres públics, concertats i privats d’ensenyaments de règim general del Districte de l’Eixample.
  3. El centre docent que se n’ha fet responsable, es compromet a comunicar qualsevol pèrdua o desperfecte ocasionats per ús indegut, i a fer-se’n càrrec.
  4. La utilització d’aquest servei de préstec pressuposa l’acceptació d’aquestes condicions. Qualsevol incidència i circumstància no prevista la resoldrà l’equip del Centre de Recursos Pedagògics Eixample.