pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de (lloc) és la planificació a nivell comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de (lloc).

Detecció de necessitats de formació. Curs 2019/2020

Criteris i instruccions PFZ  2019-2020

Adreceu-nos les vostres demandes a través dels següents formularis.

Període de presentació fins al 22 de maig

 

 

-Demanda de FORMACIÓ A CENTRE

-Activitats adreçades a professorat de diversos centres : Seminaris de Coordinació FORMACIÓ PER A CENTRES

-Demandes d’activitats adreçades a professorat de diversos centres. FORMACIÓ INDIVIDUAL