Jocs Florals

Descripció
Certamen literari de districte.
Els guanyadors dels Jocs Florals escolars participen en aquest certamen de districte i els finalistes es presenten als Jocs Florals de Barcelona.

Objectius
Potenciar al màxim la participació dels centres docents del districte en aquest certamen literari. Respectar les bases dels Jocs Forals Escolars de Barcelona.

Nivell
Educació primària i secundària.

Calendari
Acte de lliurament: a determinar.