Préstec d’aparells

Els aparells dels quals disposem són:

  • Canó
  • Retroprojector
  • Ordinador portàtil
  • Equip de so
  • Megàfon
  • Pantalla

Pas 1:
Podeu efectuar la reserva  trucant al telèfon del CRP – 93 554 52 83)

Pas 2:

Fitxa de sol·licitud (portar omplerta a paper el dia de recollida de l’aparell)

Normativa general de préstec

El servei de préstec del CRP posa a disposició diferents aparells de tecnologia per a l’ús del professorat. Els centres docents que els sol·licitin han de fer una reserva prèvia al CRP  per telèfon.

Per a realitzar el préstec d’aquests aparells és imprescindible la presentació de la fitxa de sol·licitud degudament complimentada amb les dades i el segell del centre.

El préstec s’adreça a centres públics, concertats i privats d’ensenyaments de règim general del Districte de l’Eixample.

La persona que utilitzi els aparells demanats en préstec, ha d’estar tècnicament capacitada i tenir els coneixements o la pràctica necessaris per fer-los funcionar sense dificultats. En tot cas, el centre docent que se n’ha fet responsable, es compromet a comunicar qualsevol pèrdua o desperfecte ocasionats per ús indegut, i a fer-se’n càrrec.

La utilització d’aquest servei de préstec pressuposa l’acceptació d’aquestes condicions. Qualsevol incidència i circumstància no prevista la resoldrà l’equip del Centre de Recursos Pedagògics Eixample.