Mostra Audiovisuals

Descripció
Activitat engrescadora per a l’alumnat, que consisteix en l’elaboració d’una petita composició audiovisual que els endinsi en la producció i l’edició de vídeos amb aquesta eina tant simple i intuïtiva, com és la tauleta digital.

Objectius
L’activitat respon a un enfocament competencial, i els objectius generals que volem aconseguir són els següents:
• Desenvolupar la competència comunicativa, lingüística i audiovisual
• Desenvolupar l’autonomia i la iniciativa personal
• Desenvolupar l’aprendre a aprendre
• Desenvolupar la competència digital
• Potenciar el treball cooperatiu
En resum, aprendre a pensar i comunicar, a descobrir i tenir iniciativa, i a ser i actuar de manera autònoma.

Nivell
5è Educació primària

Calendari
Tercer trimestre celebració de la jornada per mostrar les diferents produccions.

Formulari d’inscripció