VI Congrés de ciència

ADREÇADA  A: Professorat i alumnat

NIVELL: Educació infantil (P5) i primària

OBJECTIUS: Valorar el treball científic que es realitza amb l’alumnat en els centres
educatius. Potenciar, coordinar i difondre activitats de recerca en educació infantil i
primària. Potenciar les competències científiques, lingüístiques i de comunicació.
Fer de l’alumne el protagonista afavorint un marc on es pugui mostrar els seus treballs
d’investigació.

DESCRIPCIÓ: Congrés de ciència adreçat a l’alumnat d’educació infantil i primària. Es
presenta una experiència de recerca per centre feta per l’alumnat, mitjançant unes
pautes que s’aniran concretant al llarg del projecte. El dia del Congrés els alumnes
exposaran en petit grup la recerca acompanyada d’un suport visual com fotografies,
presentacions digitals.

TEMÀTICA: “La química a la teva vida”

CALENDARI: 7 sessions de formació per al professorat al llarg del curs. Dates
programades pendents de confirmar.
Setmana del 6è Congrés: 21, 22 i 23 de maig.

DURADA: Congrés tot el matí.

LLOC ON ES REALITZA: A concretar

OBSERVACIONS: Aquest curs només es podrà presentar una experiència per centre
i, el dia de l’exposició, al Congrés només hi podran assistir un màxim de 50 alumnes
per escola. En el cas que hi hagi algun centre

Edicions anteriors:
1r congrés
2n congrés
3r congrés
4t congrés
5è congrés

Organització
CRP Eixample, CRP Gràcia, CRP Nou Barris, CRP Sant Andreu ,CRP Sant Martí ,CRP Sants-Montjüich,CRP Sarrià-Sant Gervasi, CRP Les Corts, CRP Horta-Guinardó