VÍDEOS I VIDEOCONFERÈNCIES EN TEMPS DE CONFINAMENT Orientacions per a l’accés de l’alumnat amb pèrdua auditiva

L’alumnat amb pèrdua auditiva,  que utilitza pròtesis (audiòfons o implants coclears),  pot trobar barreres per accedir a la informació oral i participar en situacions de comunicació i aprenentatge no presencial.

Per a l’alumnat que requereix l’accés amb LSC cal comunicar-ho al  CREDA per a la gestió del recurs.

D’altra banda, la competència lingüística de l’alumne/a també pot condicionar l’accés a aquesta informació. És important que les propostes d’activitats s’adeqüin al seu nivell de competència.

Pel que fa a les condicions de l’alumne/a en l’àmbit familiar, vetllar per:

 • Les condicions en què realitza les tasques a casa (recursos tecnològics, connectivitat, espai, soroll ambiental, etc…)
 • La configuració del programari de l’alumne. Que ressalti o presenti en primer pla la persona que parla, per assegurar les condicions  per la lectura labiofacial
 • La possibilitat de connectar directament les seves pròtesis a ordinador, tauleta, mòbil, etc. a través de bucles magnètics, o altres dispositius de transmissió
Orientacions per millorar la participació i les condicions d’accés a les trobades per videoconferència (VC).
 • Flexibilitzar els agrupaments. Reduir el nombre de participants en la VC segons l’activitat o el tema, permet adaptar l’explicació als alumnes amb més necessitats i facilitar-ne la participació. També ofereix més oportunitats perquè l’alumne/a demani aclariments en cas de necessitat
 • Assegurar les condicions de visibilitat (distància i il·luminació facial de la persona que parla) que permetin la lectura labiofacial.
 • Controlar les condicions acústiques de la VC: control de micròfons de participants i professor per evitar sorolls.
 • Gestionar els torns de participació a través del xat.
 • Preveure algun tipus d’anticipació. Enviar prèviament a l’alumne/a el guió escrit, la presentació o l’enregistrament.
 • Acompanyar les informacions amb suports visuals. Ex: esquemes, imatges, etc. Oferir temps successivament per a l’observació i per a l’atenció a la informació oral.
 • Organitzar la presa d’apunts, amb un secretari de grup, perquè l’alumne/a pugui consultar-los en un altre moment si ho necessita.
Orientacions per millorar les condicions d’accés als vídeos.
 • Quan es necessiti fer arribar continguts d’un tema, sense que no calgui interacció, és preferible enregistrar un vídeo amb explicacions i complementar amb gràfics. L’alumne/a pot seguir el seu propi ritme en el visionat d el vídeo.
 • Als vídeos enregistrats pel professorat, facilitar la lectura labiofacial i, sempre que sigui possible, subtitular-los.
 • Una altra opció és utilitzar els vídeos que hi ha a la xarxa, que sovint tenen subtítols.
 • Sempre que s’utilitzin vídeos és recomanable anticipar bàsicament el contingut a l’alumnat

Baixar orientacions en pdf

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>