Sobre la pérdua auditiva

La sordesa és una discapacitat que pot afectar de manera significativa el desenvolupament d’un nombre important de nens i nenes de Catalunya. És important que les famílies tinguin una informació bàsica sobre la sordesa, els suports tècnics i les modalitats d’escolarització, per tal que al més aviat possible puguin iniciar una comunicació efectiva amb el seu fill o filla, sol·licitar la intervenció professional especialitzada i preveure la seva escolarització

Modalitats d’escolarització

Els pares dels alumnes amb sordesa poden optar per dos models d’escolarització que fan referència a l’aprenentatge de la llengua i l’accés a l’aprenentatge en modalitat oral o bilingüe. Veieu la pàgina modalitats d’escolarització.

Associacions

A Catalunya hi ha diferents associacions que ofereixen informació i suport a les families i persones sordes:

acappsFederació d’Associacions Catalanes

de Pare
s i Persones Sordes 

ACAPPS

aiceAsociación de Implantados Cocleares de España

AICE

apansceAssociació de Pares de Nens sords de Catalunya

APANSCE

fesocaFederació de Persones Sordes de Catalunya

FESOCA

Altres associacions o entitats fora de Catalunya:

fiapasConfederación Española

de familias de personas sordas

FIAPAS

cnseConfederación estatal de Personas Sordas

CNSE

apascideAsociación Española de familias

de Personas con Sordoceguera

APASCIDE

jtcClínica John Tracy

JTC

 

 mi-hijo-sordoMi hijo sordo

Un mundo de respuestas. Famisor

t-oigoT-oigo
hanenThe Hanen Centre

Helping you Help Children Communnicate

claveClave

Atención a la deficiencia auditiva