Què és

Els CREDA són serveis de suport als centres educatius en l’adequació a la resposta educativa davant les necessitats que interfereixen en el desenvolupament personal, social i curricular de l’alumnat amb dèficit auditiu, trastorn específic del llenguatge i/o la comunicació. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat; zona educativa.

Es tracta d’un model d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i al seu entorn propi de Catalunya. Actualment hi ha 10 CREDA, cadascun amb una zona d’actuació àmplia, generalment coincideix amb un Servei Territorial.

Destinataris

 • Infants i joves amb pèrdua auditiva (0-18a), i llurs famílies.
 • Alumnat amb greus trastorns del llenguatge i/o la comunicació (3-12a), i llurs famílies.
 • Centres i professorat de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.
 • Professorat especialitzat (MALL) de la zona educativa de l’alumnat amb greus dificultats d’audició i/o llenguatge.

Objectius

 • Realitzar la valoració i seguiment del procés evolutiu audiològic, comunicatiu i lingüístic de l’infant amb sordesa.
 • Realitzar la valoració i seguiment de les necessitats psicolingüístiques i educatives de l’alumnat amb greus trastorns de llenguatge i/o comunicació.
 • Proporcionar atenció logopèdica específica a l’alumnat amb greus trastorns de l’audició, el llenguatge i/o la comunicació.
 • Orientar i assessorar a les famílies de l’alumnat amb greus trastorns de l’audició, el llenguatge i/o la comunicació.
 • Proporcionar suport i assessorament als centres i al professorat de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.
 • Posar a disposició de la comunitat educativa materials, recursos, assessorament i formació especialitzada per a l’adequació de la tasca docent a les necessitats especials de l’alumnat amb dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació.

Accés

Derivats per l’EAP de la zona a través d’un full protocol·litzat de demanda amb les dades pertinents per valorar la idoneïtat i característiques de l’alumnat pel que es sol·licita atenció logopèdica.
El infants de 0 a 3 anys amb diagnòstic de pèrdua auditiva (ORL) la família, el CDIAP o l’EAP poden accedir directament al CREDA.

Professionals

 • Logopedes
 • Psicopedagogs/es especialitzats en audició, llenguatge i comunicació
 • Audioprotetistes especialitzats en audiopròtesi infantil i juvenil

Àmbit geogràfic

La comarca del Baix Llobregat és l’àmbit geogràfic del CREDA. Té la seu central a Sant Feliu de Llobregat, i funcionalment s’articula en 9 zones d’actuació, que són les dels Serveis Educatius de Zona (SEZ):

Zones Poblacions
Castelldefels Castelldefels
Cornellà Cornellà, Sant Joan Despí
El Prat de Llobregat El Prat de Llobregat
Esplugues Esplugues, Sant Just Desvern
Gavà Gavà, Viladecans, San Ciment de Ll, Begues
Martorell Martorell, St. Andreu de la Barca, Castellví, St. Esteve Sesrovires, Abrera, Olesa, Esparreguera, Collbató
Sant Boi de Ll Sant Boi de Ll
Sant Feliu de Ll St. Feliu, Molins de Rei, El Papiol
Sant Vicenç dels Horts St. Vicenç, Corbera, Cervelló, Vallirana, Pallejà, Torrelles

Ves al marc d’actuació.

Ves als comportaments lingüístics en LSC