Ja estan les inscripcions obertes!

L’equip educatiu del CdA de Flix us fem saber que ja està obert el període d’inscripció de la xarxa de Camps i Entorns d’Aprenentatge del Departament d’Educació, del 13 de juliol al 14 de setembre. http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sesc/cda/inscripcio/

Dir-vos que som molt conscients de l’excepcionalitat del moment que estem vivint i viurem aquest curs. Al llarg del setembre elaborarem un pla d’organització del nostre servei educatiu (ventilació, neteja i desinfecció, organització d’espais…) que podreu consultar, i que tindrà com a marc referencial el Pla d’actuació aprovat pel PROCICAT entre d’altres, i que comptarà amb l’acompanyament de la inspecció educativa.

Veiem una oportunitat inigualable per tal d’oferir activitats didàctiques en entorns singulars, encara més personalitzades. D’aquesta manera, ens comprometrem a vetllar per a oferir-vos el millor acompanyament i assessorament possible a l’hora del disseny compartit de les seqüències didàctiques amb vosaltres, i ajustades a les necessitats que presentin els vostres grups estables.

Tenim al davant un esforç conjunt i imaginatiu, entre docents, alumnat i el nostre servei educatiu, ple d’oportunitats d’aprenentatge per a tots/es, i entre tots/es plegats/des. Caldrà atendre la complexitat que pugui presentar cadascuna de les sortides/estades de manera encara més individualitzada, per tal de preveure la millor resposta possible en cada cas.

Finalment, mantindrem ara més que mai, l’exclusivitat d’ús de l’alberg per a cada torn d’estada, i així poder gaudir de les condicions de seguretat, que puguin evitar el contacte entre grups estables de diferents centres educatius simultàniament.