Fa molts anys a Barcelona

CODI: HIS01

Educació Primària
Un recorregut cronològic per quatre places que han marcat la història de la ciutat des de l’època romana fins a l’actualitat (Temple d’August -fòrum-, plaça del Rei, plaça Sant Jaume, passeig del Born i plaça Catalunya). Posteriorment reflexionarem sobre allò vist i situarem sobre la línia del temps els elements urbans observats, relacionant-los amb les formes de vida pròpies de cada moment.

DESENVOLUPAMENT

A cada un dels quatre llocs que es visiten es fa una ubicació cronològica sobre una línia del temps (cinta mètrica), una identificació de la estructura social de la època a partir de prendes de cap que es posaran els nens i nenes, i unes targetes relacionades amb la vestimenta, escriptura, mitjans de transport i jocs de cadascuna de les èpoques.

ÀREES DE CONEIXEMENT

  • Llengua
  • Coneixement del medi natural, social i cultural

COMPETÈNCIES

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • Tractament de la informació i competència digital
  • Matemàtica
  • Coneixement i interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

OBJECTIUS

  • Conèixer alguns llocs significatius de la ciutat.
  • Ordenar cronològicament quatre espais de la ciutat representatius de diferents èpoques.
  • Copsar algunes de les característiques de la vida quotidiana de cada època.
  • Situar sobre la línia del temps llocs i objectes propis de cada una de les quatre èpoques observades.

LLOC

DURADA

  • 2:30 h matí (recorregut matí)
  • 1’5 h tarda (taller)

DESPESA

 • Desplaçaments del centre fins el punt de trobada.
 • Preu públic d’activitats ensenyament-aprenentatge (Dep. d’Educació).

NOMBRE MÀXIM D’ALUMNES

 • 45 alumnes / 2 grups classe.

OBSERVACIONS

 • Punt de trobada: Plaça de Catalunya
 • Podeu arribar-hi amb metro: Catalunya (L3-L1) o tren (FGC i rodalies RENFE)
 • Si arribeu amb autocar la parada és a Plaça Catalunya, 21.
RECURSOS DIDÀCTICS
icon_tacQuadern pel professorat

Activitats TAC / enllaços web

icon_videoÀudio / vídeo

icon_gmapsPlànols

Torna a totes les activitats