Valoracions

Les valoracions de les estades i de les sortides al Camp d’Aprenentatge són un dels pilars per a la millora del seu projecte didàctic. Al Camp d’Aprenentatge de Barcelona tots els agents que estem implicats en el procés d’ensenyament-aprenentatge participem en la seva valoració: professorat, alumnat i l’equip del CdA.

Les vostres opinions i els vostres suggeriments ens poden ser molt útils per a millorar les nostres propostes didàctiques i la coordinació amb la tasca que dueu a terme a les escoles i els instituts. És per això que us demanem una mica del vostre temps (i també dels vostres alumnes) i la vostra col·laboració.

Podeu trobar les enquestes de valoració als següents enllaços: