Trobades de coordinació

En aquest espai penjarem el calendari de trobades de coordinació d’estades i sortides del curs 20/21 que es durà a terme el proper setembre. Les dates no es visualitzaran fins el mes de juny, un cop fetes les inscripcions durant la segona quinzena de maig.