Jocs amb molta història

CODI: HIS02

Educació Primària
Barcelona és una ciutat que sempre ha mostrat passió pel joc i els esports. Us convidem a viatjar en el temps i conèixer a què i com jugaven els nens durant els més des de fa dos mil anys d’història de la nostra ciutat.

DESENVOLUPAMENT

Jugarem a 3 o 4 jocs de cada període. Segur que molts d’ells us recorden a jocs que heu jugat no fa gaire.

ÀREES DE CONEIXEMENT

  • Llengua
  • Coneixement del medi social i cultural
  • Matemàtiques

COMPETÈNCIES

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • Matemàtica
  • Coneixement i interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

OBJECTIUS

  • Conèixer-se a si mateix, als altres i establir vincles afectius.
  • Estimular la superació personal a partir de l’experimentació de l’èxit, que és la base
   de tota autoconfiança.
  • Interioritzar les normes i pautes de comportament social, ja que si els infants
   no respecten les normes de joc que ells mateixos es donen, se sancionen.
  • Conèixer tres èpoques històriques a través d’un fet popular com és el joc.
  • Valorar els jocs tradicionals com a part del nostre patrimoni cultural i històric.

LLOC

DURADA

  • 1:30h

DESPESA

 • Desplaçaments del centre fins el punt de trobada.
 • Preu públic d’activitats ensenyament-aprenentatge (Dep. d’Educació).

NOMBRE MÀXIM D’ALUMNES

 • 45 alumnes / 2 grups classe.

OBSERVACIONS

 • Podeu arribar-hi amb metro: Vallcarca (L3) o Coll Teixonera (L5).
 • Si arribeu amb autocar cliqueu al següent enllaç i seguiu les instruccions del Google Maps.
RECURSOS DIDÀCTICS
icon_tacQuadern pel professorat

icon_videoÀudio / vídeo

icon_gmapsPlànols

Torna a totes les activitats