Objectiu Barcelona: propostes de treball previ (estades)

Des del CdA de Barcelona creiem que el projecte d’estada ha d’anar més enllà dels dies de convivència a Barcelona. És per això que considerem del tot necessari que  professorat i l’alumnat s’impliquin de manera activa en el seu desenvolupament. Sota el títol “Objectiu Barcelona” us presentem propostes de treball previ que voldríem consensuar amb vosaltres i que haurien de servir per:
    1. Seleccionar els continguts dels diferents àmbits que es treballaran abans, durant i després dels dies d’estada.
    2. Acordar amb el CdA les Competències Bàsiques a enriquir (2 o 3 àmbits i 2 o 3 competències de cadascun)
    3. Decidir criteris per a la distribució de l’alumnat en equips de treball (3 o 4 alumnes per equip)
    4. Realitzar, en equip, les activitats indicades en el corresponent dossier que haurem consensuat.
    5. Acordar l’elaboració d’un treball posterior (al centre) que fos el resultat de la transferència dels coneixements adquirit al llarg de tot el projecte d’estada

Al següents enllaços podeu consultar propostes i recursos perquè els centres que vinguin a fer l’estada puguin fer un treball previ:

     Cicle Inicial

      Cicle Mitjà

   Cicle Superior

       Educació           Secundària

CONEIXES BARCELONA?

Aquí teniu enllaços a vídeos i músiques relacionats amb Barcelona que us permetran fer un tomb virtual per la ciutat!