Inscripció CdA de Barcelona

El període ordinari d’inscripció ja sigui per a estades, sortides i/o projectes compartits es realitza, habitualment, entre el 15 i el 31 de maig clicant al següent enllaç:

Pel curs 2021-2022, de forma excepcional, serà del 10 de maig i fins al 4 de juny. 

 

amb l’usuari i contrasenya corporatiu GICAR/ATRI. La direcció del centre, mitjançant l’aplicatiu GUAC, pot autoritzar el rol SOL·LICITANT de CAMPS als membres del claustre que consideri oportú.

Per a inscriure’s al Programa Compartit “Expliquem el barri”, només per a centres educatius de primària de la ciutat de Barcelona i amb caràcter plurianual, a més de fer-ho mitjançant CAMPS, el primer any de participació, cal també accedir a:

  del Consorci d’Educació de Barcelona.

AVÍS ALS CENTRES SOL·LICITANTS CURS 2020-2021: 

Donat que a Barcelona, a hores d’ara, encara tenim l’alberg en obres de finalització incerta, a finals de 2020 o inicis de 2021, afegit a la incertesa de rebrots durant la tardor i hivern de la COVID19 arreu del territori i les restriccions que pugui suposar en l’activitat educativa, els desplaçaments i el número d’alumnes per grup “estable” aconsellables, creiem adequat aplicar, un cop efectuada la baremació, els següents criteris a l’hora de les assignacions d’activitats:

  • ESTADES només pels mesos de juny, maig i abril (exclosos els centres de Barcelona ciutat)
  • SORTIDES, en cas de disposar de dates, es valorarà conjuntament amb el centre sol·licitant la seva viabilitat
  • PROJECTES COMPARTITS de forma intensiva durant el primer i segon trimestre del curs donat que no requereixen d’allotjament ni manutenció i permeten als centres minimitzar els desplaçaments dels alumnes. (només centres de Barcelona ciutat)

Inscripció fora de període

Per demanar sortides (un dia) o estades (més d’un dia) fora del període d’inscripció ordinari, podeu omplir el següent formulari.

Quotes

Quotes de les activitats d’ensenyament-aprenentatge (CdA):

  • SORTIDA: activitat d’un dia (sense estada): 3 € per alumne
  • ESTADA: activitats en el marc d’una estada de dos a cinc dies (cal allotjament i manutenció): 3 € per alumne i dia

A la normativa es detalla el preu públic per a bonificacions i exempcions.

Normativa vigent: ORDRE ENS/163/2016, de 16 de juny, per la qual es crea el preu públic pel servei d’activitats d’ensenyament-aprenentatge als camps d’aprenentatge del Departament d’Ensenyament.

Quotes d’allotjament i manutenció especials pels Camps d’Aprenentatge aplicades per la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (Xanascat):

Per a alumnes i els mestres que els acompanyen

  • Pensió completa (allotjament i manutenció): 29,70 € /alumne i dia
  • Mitja pensió: 22,70 € /alumne i dia
  • Dormir i esmorzar: 13,70 € /alumne i dia
  • Àpat addicional (dinar o sopar): 9,60 € /alumne

Per a grups d’universitaris o de mestres i professors en actiu també es disposa de quotes especials.

Podeu trobar tota l’informació actualitzada a: http://xanascat.gencat.cat/ca/programes/camps-i-entorns-daprenentatge