English booklets

QUADERNS EN ANGLÈS

En aquesta taula disposeu de la versió en anglès d’alguns quaderns de treball. Estan en format PDF. El seu contingut pot diferir respecte a la versió en català. Feu-nos arribar els vostres suggeriments i propostes de millora a l’espai de contacte de la web.