Calendari PFZ

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats 21-04-17 17-05-17
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre 18-05-17 28-05-17
Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 31-05-17
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 30-06-17 14-07-17
Publicació de les activitats aprovades 15-07-17
Inscripció del professorat a les activitats 12-09-17 28-09-17

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 28 de setembre 10 d’octubre a partir del 17 d’octubre
Segon torn del 9 al 18 de gener 30 de gener a partir de l’11 de febrer
Formació d’estiu del 15 al 31 de maig 21 de juny a partir del 3 de juliol