Bones pràctiques

El Departament d’Ensenyament impulsa la selecció i difusió de les bones pràctiques educatives, mitjançant un procés de recollida sistemàtica de les propostes que realitzen els centres i el professorat.

Les innovacions que presenten les bones pràctiques tant poden ser referides al currículum (competències bàsiques), com a gestió d’aula, organització de centre o relació amb l’entorn.

Els centres educatius adreçaran la seva proposta de bona pràctica als Serveis Educatius de Zona (SEZ) que, a més, informaran, assessoraran, donaran suport, coordinaran el procés i trametran les fitxes seleccionades a la unitat corresponent del Departament d’Ensenyament. Per tant, si teniu coneixement d’alguna bona pràctica educativa, podeu fer-nos-la saber, per tal que puguem descriure-la i recollir-la.

Des del Centre de Recursos del Baix Llobregat 5 es reallitzen les tasques de detecció i assessorament en la descripció de bones pràctiques educatives que s’estiguin portant a terme en els nostres centres. La documentació bàsica que s’utilitza és la que segueix: