Nova publicació de la revista Convives.

El dia 15 de setembre vam publicar un nou monogràfic de la revista Convives: la quarta edició de “En convivència, ens funciona“. Aquest número recull, per quart any consecutiu, bones pràctiques de convivència. Són moltes les experiències que han rebut i seleccionat les que consideràvem de major interès per als lectors i lectores.

REVISTA CONVIVES

Sens dubte, el tema de la convivència segueix suscitant la preocupació i, sobretot, l’interès per donar resposta a diverses situacions que tenen lloc en els centres educatius i donar, a més, una resposta positiva, lluny dels plantejaments punitius i sancionadors que moltes vegades predominen en els reglaments i ordenació legal de les activitats dels centres.

Una òptima educació en valors i per a la convivència només és possible aconseguir-la 

si entre docents i alumnat s’estableix un corrent de reconeixement recíproc 

que permeti influir sense pressió i mostrar-se receptiu conservant la pròpia mirada

Josep M. Puig i Pere M. Uruñuela

A poc a poc van recollint i creant una base experiències contrastades, que aporten certesa sobre com actuar per al desenvolupament de la convivència positiva. Podeu trobar més informació: http://convivesenlaescuela.blogspot.com/