Formació STEM

L’àmbit CTEM o STEM engloba les àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtica. La perspectiva d’integrar i reforçar l’ensenyament de les àrees científic-tecnològiques es considera una eina crucial. D’una banda, s’enriqueix la cultura científic-tecnològica i es dota de pensament crític als nostres estudiants, ciutadans presents i futurs. A més a més, possibilita la formació de professionals d’aquest àmbit per aconseguir els reptes que com a societat afrontem tant pel que fa a la indústria com a la recerca bàsica.

Amb la idea d’aprofundir en aquest camp s’ha dissenyat una formació adreçada a mestres de Primària i una altra als professors de Secundària dels àmbits STEM que s’oferirà des del Departament d’Ensenyament amb la col·laboració del CESIRE.
Podeu trobar detallada aquesta activitat a:

Activitat: STEM per a mestres d’Educació Primària
Codi de l’activitat: 2001510500 Enllaç inscripció
Calendari:
Sessió 1 dijous 15/02/2018 17.30 20.00
Sessió 2 dijous 22/02/2018 17.30 20.00
Sessió 3 dijous 01/03/2018 17.30 20.00
Sessió 4 dijous 08/03/2018 17.30 20.00
Sessió 5 dijous 15/03/2018 17.30 20.00
Sessió 6 dijous 22/03/2018 17.30 20.00
Sessió 7 dijous 17/05/2018 17.30 20.00

Lloc: CRP Ciutat de Badalona

Adreça: Av. del Maresme, 212 Badalona

Període d’inscripció: del 01/01/2018 al 15/02/2018

Activitat: STEM per a professorat d’Educació Secundària
Codi de l’activitat: 2001620500 Enllaç inscripció
Calendari:
Sessió 1 dimecres 21/02/2018 17.30 20.00
Sessió 2 dimecres 28/02/2018 17.30 20.00
Sessió 3 dimecres 07/03/2018 17.30 20.00
Sessió 4 dimecres 14/03/2018 17.30 20.00
Sessió 5 dimecres 21/03/2018 17.30 20.00
Sessió 6 dijous      05/04/2018 17.30 20.00
Sessió 7 dimecres 23/05/2018 17.30 20.00

Lloc: INS Badalona VII

Adreça: C/ Ausiàs March, 86 Badalona

Període d’inscripció: del 01/01/2018 al 21/02/2018