Per dinamitzar la lectura

Per tal de crear dinàmiques diferents a partir de les lectures, us proposem un seguit de propostes que només pretenen suggerir i incentivar-vos a què proveu i dissenyeu les vostres tenint en compte les necessitats, les possibilitats i les preferències del vostre alumnat amb l’objectiu d’acompanyar-lo en aquesta aventura coeducativa. Moltes d’aquestes propostes poden ser extrapolables a altres dinamitzacions lectores.

Es poden fer presentacions dels diferents títols i que l’alumnat triï quins vol llegir individualment, o bé, fer lectures col·lectives, que la docent o el docent llegeixi un conte o àlbum il·lustrat i després generar una conversa o debat.

També es pot oferir a l’alumnat que s’emporti un llibre a casa per llegir, mirar o compartir amb la família. 

Racó lila

Proposem crear un espai o racó lila a l’aula, a la biblioteca, al centre… Podem destinar aquest espai que decorarem amb tonalitats liles on poder recopilar i plasmar aspectes que van sorgint en el transcurs de les lectures. Si es decideix treballar un o més llibres es poden recollir objectes o missatges representatius dels i de les protagonistes, citacions que poden penjar a les parets, fotografies d’il·lustracions dels llibres que els han impressionat més pel que transmeten, exposició d’altres llibres o materials relacionats (pel·lícules, contes, imatges, jocs, disfresses…), propostes plàstiques que poden sorgir, etc.

També es poden guarnir diferents capses, que es col·locaran en aquest espai: una per desar les paraules o frases que els hagin cridat l’atenció o agradat, reflexions, una altra amb sentiments o preguntes que els van generant les lectures realitzades. 

Modalitats de lectura

Suggerim diferents formes de lectura: compartida i autònoma. El paper de la docent és clau en totes dues modalitats: ha d’actuar d’intermediària, d’animadora, de dinamitzadora, de creadora d’un ambient que convidi a gaudir de la lectura  i a reflexionar-hi. 

Parlar sobre la lectura

Sempre és necessari dedicar un temps a parlar sobre la lectura si volem desenvolupar l’hàbit lector dels infants i joves (Aidan Chambers), però tenint en compte la temàtica que aborden els llibres de les maletes, encara es fa més necessari dinamitzar converses literàries, debats, espais d’interacció dirigits a buscar connexions amb les experiències personals,  a posar en comú les idees, opinions i els sentiments que els susciten les lectures, a reflexionar sobre l’existència d’altres models i formes de ser, sentir, pensar i actuar i, en definitiva, tenir una mirada crítica a través de les ulleres liles.

Records liles de lectura. Diari lila. Llibreta lila. 

A través de les lectures proposades, segurament molts i moltes alumnes es poden sentir identificades amb les històries narrades i podran buscar en el seu interior situacions viscudes sobre les quals vulguin escriure. Podem proposar un espai d’escriptura més lliure i espontània, menys planificada vinculada als sentiments, a les preocupacions, als desitjos, a les emocions, als secrets i a les reflexions, notes o comentaris espontanis que els susciten les lectures realitzades. És un espai d’escriptura lliure, pot ser una frase, una paraula, una nova història, una opinió, un dibuix, un comentari… Dedicarem també un espai perquè qui ho vulgui pugui compartir els seus escrits.

La lectura ha de servir per comprometre’ns socialment?

Amb l’objectiu de fomentar l’esperit crític més enllà de la lectura dels llibres, es poden fer propostes que impliquin un compromís i una millora personal i/o social. Reflexionar sobre quins temes o continguts es desprenen de la lectura, quin rerefons té i a partir ‘d’aquí pensar en quines accions podem fer. Algunes escoles han fet campanyes, experiments sociològics (ex.: pintar-se les ungles i comprovar les diferents reaccions, …),  campanyes de Nadal (escriure una carta als Reis de l’Orient demanant una societat més justa, igualitària i lliure d’estereotips de gènere. Cada classe, a partir de 1r, ha escrit la seva. Podeu veure-les totes en aquesta mateixa pàgina, a sota del vídeo. ESC Fructuós Gelabert https://agora.xtec.cat/ceipfg/categoria/ampa/genere/), o transformar la tradicional nadala “Fum, Fum, Fum” en un rap que reivindica amb humor unes festes més igualitàries i lliures d’estereotips de gènere. https://agora.xtec.cat/ceipfg/portada/atrapades-en-el-genere-la-nadala-de-la-comissio-de-genere/, o lemes  o eslògans sobre jocs i joguines no sexistes…).