Pla de Formació de Zona (PFZ)

El Departament d’Educació ha establert un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) és la planificació en l’àmbit comarcal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la comarca. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (demandes formatives) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ.

Calendari 2020/21

Procés Inici
Detecció de necessitats Maig
Comissió PFZ de l’Alt Empordà: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. Fins al 30 de juny
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament 22 de juliol del 2020
Publicació de les activitats aprovades Juliol-Agost
Inscripció del professorat a les activitats Del 14 al 27 de setembre del 2020
Consulta d’adjudicacions 9 d’octubre del 2020
Detecció

Al llarg del tercer trimestre s’obre un període de proposta d’activitats de formació per al següent curs. Totes les propostes fan referència a activitats de centre i a activitats adreçades a professorat de diversos centres i es fan a partir del formulari de detecció.

Aprovació i publicació

Les activitats de formació aprovades pel curs següent es publiquen i es poden consultar a la nostra web a partir del 15 de juliol. S’envia un correu de notificació al coordinador.

Inscripcions
Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 14 al 27 de setembre de 2020 9 d’octubre de 2020 a partir del 14 d’octubre de 2020
Segon torn del 8 al 19 de gener de 2021 30 de gener de 2021 a partir del 4 de febrer de 2021
Formació d’estiu pendent d’actualització
Consulta d’assignacions

Acabat el període d’inscripcions s’obre un període per consultar l’assignació d’activitats. Cada persona pot veure les activitats que li han estat assignades (inscripcions confirmades).

Desenvolupament de les activitats de formació

Les activitats de formació es desenvolupen seguint el calendari previst. El responsable de l’activitat en fa el seguiment segons el full de ruta en contacte amb el CRP de l’Alt Empordà.

Finalització

El responsable d’una activitat de formació finalitza el seguiment, recull la documentació i la fa arribar al CRP de l’Alt Empordà. Aquest procés cal fer-lo en un termini de dues setmanes.

Tancament i certificació

El CRP, amb la documentació recollida, tramita la certificació de l’activitat. Els assistents i formadors d’una activitat poden imprimir els seus certificats a la pàgina web de l’XTEC quinze dies després del tancament de l’activitat.