Dinàmiques de presentació de llibres

Us proposem diferents dinàmiques de presentació dels llibres de la maleta:

Endevinem els títols! (EI-CI)

Exposar els llibres amb els títols tapats. No cal posar-los tots, se’n pot fer una selecció o fer exposicions en diferents sessions. Conjuntament mirem les cobertes i inventem el títol. Seguidament la docent dirà el títol real i hauran de pensar amb quina coberta el relacionen. Descobrir tots els contes i fer-ne la presentació. Se’n pot triar un que serà el que llegirà la mestra.

Imaginem la coberta (EI-CI)

Repartir entre l’alumnat un paper en blanc amb el títol d’un conte. Es tracta que facin un dibuix de la coberta que s’imaginen. Després mirarem els contes originals i ho comentarem. S’aprofitarà per fer la presentació dels contes. 

Mirem les cobertes (EI-CI) 

Es repartiran els llibres en parelles o petit grup i observant la coberta hauran de parlar sobre qui o què surt, on està, què està o estan fent, com se sent o se senten, quin problema pot o poden tenir. En diferents sessions, una parella o petit grup presenta la seva coberta i la mestra llegirà el conte a tot el grup.

Una altra opció és que un cop la parella o petit grup ha exposat les seves hipòtesis, la mestra fa una petita presentació del conte. Els contes queden exposats i poden triar quin volen llegir o mirar de forma autònoma.

Què descobrirem en el llibre? (EI-CI)

Disposició en rotllana. Es col·loquen els contes bocaterrosa. A sobre de cada conte hi ha una pregunta motivadora sobre el contingut del llibre (trobareu el material a la maleta). Un nen o nena llegeix la pregunta en veu alta o li dona a la mestra perquè la llegeixi. La mestra presenta el llibre. Es tracta de deixar-lo en un lloc visible i anar fent l’exposició. Es repeteix l’operació amb la resta de llibres i finalment es deixa una estona perquè puguin veure i fullejar els llibres presentats.

 

Quin llibre és? (CM-CS)

Destinarem un espai on hem penjat les targetes per la cara de la imatge de l’interrogant (trobareu el material a la maleta). A l’altra cara hi ha una petita ressenya del llibre. 

En un altre racó de l’aula es col·locaran els llibres corresponents. Convidem l’alumnat, individualment o en parelles, a triar aleatòriament un dels sobres, llegir la ressenya i buscar quin llibre pensen que s’adiu amb la sinopsi que han llegit. Un cop tenen el llibre, obriran una mica el sobre per veure la imatge de la coberta i comprovar si ho han encertat. Després és el moment que cada parella llegeixi, miri, fullegi el llibre i seguidament el presentin a la resta. 

Dòmino de portades (CM-CS)

Si és possible, col·loquem les cadires en forma de cercle i a sobre de cada cadira, un llibre. Si es dinamitza l’activitat al terra o a sobre d’una catifa, es posen els llibres en forma de rotllana. Es pot disposar d’un parell de taules allargades o bé fer l’activitat al terra. Cada nen o nena agafa un llibre i s’asseu. També es pot assignar un llibre per a cada parella d’alumnes. 

Es deixa una estona per tal que mirin la coberta, la contracoberta, fullegin el llibre, en llegeixen un fragment per tal de tenir una primera impressió del contingut. A continuació es presenta el joc que consisteix a formar un dòmino amb les portades dels llibres. Es tracta de col·locar els llibres sobre la taula o al terra, un al costat de l’altre, com si fossin les peces d’un joc de dòmino cercant alguna relació amb el llibre anterior. Inicia l’activitat el docent col·locant el primer llibre, llegint el títol. Abans el docent posarà exemples de criteris o punts de coincidència: mateix autor o autora, que l’autora sigui una dona, mateixa editorial, color de la portada semblant, que surti una nena, que tingui una mateixa paraula al títol, el protagonista sigui un animal,  al títol hi surti el nom d’una nena… 

D’aquesta manera es va formant un llarg dòmino de llibres que la mestra o el mestre pot utilitzar aquesta disposició per presentar o comentar breument els llibres i convidar-ne a la lectura.

Quines preguntes ens fem? (CM-CS) 

Fer una exposició dels llibres al voltant de l’aula. L’alumnat passeja i els va observant, pot llegir les contracobertes, fullejar-los ràpidament… Individualment, cadascú pensarà quines preguntes li suggereixen els llibres que li han cridat més l’atenció. Podran escriure en pòstits diferents aquestes preguntes i les enganxaran a dins de les guardes del llibre.

Es pot triar per fer la lectura en veu alta a càrrec del docent un dels llibres que més pòstits tingui i llegir-los abans i després d’escoltar la lectura, comentar si han pogut trobar la resposta a aquestes preguntes.

Quin llibre m’agradaria llegir? (CM-CS)

Fer grups de 5 alumnes. Donar una pila de 5 o 6 llibres per grup. A continuació, cada membre del grup selecciona un llibre i té aproximadament un parell de minuts per mirar el llibre i decidir si es tracta d’un llibre que li agradaria llegir o no. Es van intercanviant els llibres i al final cada alumne o alumna ha de tenir anotats en un full el títol del llibre i l’autor o autora dels llibres que li han interessat més. Es pot fer rotació de grups per descobrir nous interessos. Es pot concloure la sessió animant l’alumnat a compartir alguns dels títols escollits. Es vetllarà perquè puguin llegir algun dels llibres triats. 

Connexions (TOTS ELS CICLES) 

Si es fa una lectura individual, es pot demanar a l’alumnat que marquin amb l’ajuda de pòstits de colors qualsevol pàgina que els interessi, que els recordi algun fet o que els hagi fet pensar en alguna situació viscuda.  Després, qui vulgui, pot comentar amb els companys i companyes les seves notes.

Recomanacions (TOTS ELS CICLES)

Si els alumnes han llegit autònomament algun llibre de la maleta, podem aprofitar per fer presentacions o recomanacions de llibres entre l’alumnat. Es pot organitzar en grups de 4 o 5 alumnes, on cadascú explica breument de què tracta el llibre i en fa la recomanació, o bé passejar per l’aula, amb música de fons i quan la mestra atura la música es posen en parelles o grups de 3 i es presenten o recomanen el llibre. Es repeteix el procediment unes quantes vegades més.

TOP 5! (TOTS ELS CICLES)

A partir de la lectura dels llibres de la maleta, es pot fer una votació de quins són els llibres que més els han agradat i fer la proposta de comprar-los per a la biblioteca.

Converses sobre la lectura (TOTS ELS CICLES)

Es pot dinamitzar la conversa després d’una lectura col·lectiva o bé, després de la lectura autònoma. En aquest segon cas, cadascú llegeix individualment un dels llibres i es fa una conversa per compartir el que els ha aportat la lectura i d’aquesta manera, tothom té l’oportunitat de conèixer altres llibres. També es pot fer en petits grups. 

Les preguntes estan en forma de punts de llibre (trobareu el material a la maleta). Es poden llegir abans d’iniciar la conversa alguns punts de llibre perquè vegin exemples de preguntes que serviran per parlar sobre la lectura.

Podem partir d’una mateixa pregunta, es deixa uns minuts per reflexionar individualment sobre la lectura realitzada  i es convida a l’alumnat a participar. També podem proposar que un alumne o alumna triï una pregunta a l’atzar i faci l’aportació al grup.