Oferta extraordinària de formació i recursos

En temps d’ajornaments de formacions presencials a causa del coronavirus SARS-CoV-2, el Departament d’Educació ha obert un torn extraordinari de formació 

Activitats autoformatives (no certificables)

Càpsules formatives (certificables)

Altres cursos disponibles

PROPOSTES STEAM
https://projectes.xtec.cat/steamcat/ 

PROPOSTES DEL CESIRE
https://agora.xtec.cat/cesire/general/posat-al-dia/

STEAMCAT Recursos autoformatius
https://projectes.xtec.cat/steamcat/portada/steamacasa-joemquedoacasa/

XTEC Recursos per al professorat. Activitats d’autoaprenentatge
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/actuacio-extraordinaria-activitats-autoaprenentatge/