MEDI_STEAM. Materials d’autoformació

Materials d’autoformació  adreçats a docents de cicle superior de primària i primer cicle de secundària.

Entendre el món en el que vivim necessita de connexions interdisciplinars.

Imaginar futurs possibles demana la inclusió de totes les mirades.

Aconseguir un món socialment just i mediambientalment sostenible reclama l’acció col·lectiva.

Els materials que us proposem  tenen com a objectiu, l’autoformació  teorico-pràctica.  Apoderar als docents en el plantejament didàctic de projectes integradors, presentant recursos  que permeten treballar, a l’aula, els problemes socialment rellevants des del punt de vista de les ciències socials, ciències naturals i la resta d’àmbits STEAM.

En Medi_Steam per un futur possible trobareu reflexions de diferents experts en la matèria, destinades a ampliar la mirada sobre l’ensenyament-aprenentatge del Coneixement del medi (Àmbit científic i Àmbit social i cultural) dels i les docents. Per altra banda, es posen al servei de l’alumnat diversitat d’activitats, materials, eines, també de digitals per poder desenvolupar els seus projectes.

[Accedeix als materials de formació]