#ApSdesdeCasa

El Centre Promotor d’ApS vol invitar-vos –en realitat encoratjar-vos– a participar amb el vostre alumnat en la Crida #ApSdesdeCasa destinada a fer una activitat d’aprenentatge servei en situació de confinament per tal de mitigar alguna de les conseqüències de la COVID-19.

L’aprenentatge servei i el Servei Comunitari defensen que l’adquisició de les competències socials i ciutadanes –un contingut rellevant del currículum– s’han de treballar i assolir a través de la participació real de l’alumnat per mitigar alguna necessitat de la societat.

La Crida s’adreça a tots els centres d’Educació Primària i Secundària, així com a institucions de lleure i entitats socials que s’hi vulguin implicar.

Per consultar les totes les indicacions d’aquesta crida, consulteu el següent enllaç.