RESULTAT ADHESIÓ A INICIATIVA FUNDACIÓ KILIAN JORNET PEL DIA DE LA TERRA (INS Vinyes Velles)

L’Escola Vinyes Velles, a partir de la iniciativa de la Fundació Kílian Jornet, amb motiu de la celebració del Dia de la Terra, ha participat en una campanya de recollida selectiva de brossa en entorns naturals.
Després de fer cinc sortides amb cadascun dels 5 grups de 2n d’ESO en aquestes darreres setmanes, per diferents entorns naturals propers a l’institut, el resultat ha estat la recollida de:
* 14,1 kg de plàstic.
* 3,0 kg de paper.
* 14,5 kg d’altres tipus de residus.
És a dir, pràcticament 30 kg de residus que han deixat d’estar embrutant espais verds.
Des dels Serveis Educatius de Vallès Oriental II (Montmeló) només podem felicitar aquesta gran tasca i conscienciar del gran problema mediambiental que tenim al costat de les nostres cases.