Durant els mesos d’abril i maig el Departament d’Ensenyament organitza les Trobades de corals d’educació infantil i primària i d’educació secundària.

Aquests concerts tenen l’objectiu de potenciar i difondre la pràctica coral que es du a terme als centres educatius.

Les trobades de corals van néixer fa 23 anys per donar resposta a les necessitats dels centres. El treball coral sovint és una de les eines per afavorir aspectes fonamentals en educació com són el desenvolupament personal, les habilitats socials i relacions interpersonals amb la pertinença i cohesió del grup, contribuint en la millora de l’adquisició de les competències bàsiques. Per a moltes escoles i instituts la coral ha esdevingut una activitat imprescindible per al seu projecte pedagògic i el Departament d’Ensenyament recull i potencia aquests projectes.

En aquesta ocasió les trobades de corals giraran al voltant del fil conductor: Tu i jo per igual.

 

Més informació (XTEC)