Detecció de necessitats

Durant el segon trimestre comença el període de detecció de les necessitats formatives dels centres. Sempre que la situació ho permet, els membres del CRP fem visites  on escoltem les necessitats formatives que tenen i es recullen a un formulari de visites per a la detecció formativa.