Formació interna de centre (FIC)

ficLa formació interna de centre (FIC) recull la tradició de treball intern que els centres porten a terme des de fa molts anys. Té com a finalitat contribuir a l’actualització metodològica del professorat dels centres, donant valor a la seva experiència i saber, per afavorir l’increment de l’èxit educatiu de l’alumnat.

Aquesta modalitat formativa té lloc dins de cada centre educatiu, i s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu específic d’un centre.

És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per tres persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu. No hi ha un formador extern tot i que es pot rebre assessorament puntual per part d’un o més ponents.

El Departament ofereix uns itineraris guiats amb tot el material preparat per poder desenvolupar l’activitat al centre. Aquestes activitats tenen una durada de 45 hores, de les quals 30 han de ser de treball conjunt i 15 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts.

Els centres que ja duen a terme un procés col·lectiu de reflexió i dinamització interna, poden optar per desenvolupar un itinerari propi. En aquest cas, la durada de l’activitat serà de de 30 hores, de les quals 20 han de ser de treball conjunt i 10 s’han de dedicar a treball individual o en grups reduïts.

Si voleu engegar una formació interna al vostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres.Trobareu més informació i una descripció dels itineraris guiats a l’espai FIC de l’XTEC.

Materials FIC (Ateneu)