Amb l’objectiu de potenciar i estimular l’expressió i la producció escrites dels nois i noies i fomentar i difondre una tradició cultural pròpia i arrelada al país, el Departament d’Ensenyament convoca els II Jocs florals escolars de Catalunya.

Documentació de referència
Jocs florals (XTEC)