Informe d’Avaluació. 27: Efectes del confinament en l’alumnat de quart d’ESO

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ha publicat l’informe d’Avaluació 27: Efectes del confinament en l’alumnat de quart d’ESO , corresponent a la primera edició del mes d’abril.

Aquest informe és el resultat de l’anàlisi d’un qüestionari sobre el confinament que es va aplicar al tombant del 2020-2021 a l’alumat de quart d’ESO. S’hi recullen dades sobre el context familiar i tecnològic, els hàbits, l’estat emocional i el suport socioafectiu, entre d’altres, i té com a finalitat determinar els efectes que el tancament dels centres educatius ha tingut en l’alumnat.