Formació orientació educativa. Marc currículum competencial. Cursos ESO

Aquesta formació pot ser d’interès per als centres de la zona que vulguin formar-se en el marc del projecte educatiu de centre i el currículum competencial.

Respon a la modalitat formativa d’equip de centre, atès que vetlla per la transferència i compta amb un acompanyament des del Servei d’Orientació de la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Podeu consultar el detall de l’oferta als següents enllaços:

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/accio_orientacio_clima/orientacio_educativa/

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/accio_orientacio_clima/tutoria/

 

Neuroeducació a l’aula.

Cicle de conferències   amb   Marta Portero i Anna Carballo
Neuroeducació a l’aula.  Pràctiques neuroeducatives

Sis sessions per aprofundir en el coneixement dels elements que incideixen en l’aprenentatge i les seves evidències científiques per tal de plantejar metodologies didàctiques que puguin integrar elements de la neurociència.

Més informació…