Centres educatius

 

Als Serveis Educatius del Vallès Occidental  hi ha 15 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 7 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 6 centres privats-concertats d’educació primària i secundària,  7 escoles bressol  municipals,  10 escoles bressol privades.