Recursos pedagògics digitals
Bases de dades documentals
Serveis documentals
Com podeu integrar-los al vostre dia a dia?

Seminari de coordinació “La Biblioteca, el cor de l’escola” 

Actes/Documentació

Curs 20/21: Sessió 1 (30/11/2020), Sessió 2 (11/01/2021), Sessió 3 (1/2/2021), Sessió 4 (1/3/2020), sessió 5 (12/4/2021), Sessió 6 (assistència a acte telemàtic).

Cursos anteriors

2a Trobada Pedagògica de Biblioteques Escolars de Catalunya

2a Trobada Pedagògica de Biblioteques Escolars de Catalunya

Data: 30 de maig de 2017
Lloc: Institut Eugeni d’Ors, Badalona

Aquesta segona jornada porta per títol Treball en xarxa: sumar és guanyar! i el seu objectiu és donar a conèixer la importància del treball en xarxa biblioteca escolar – serveis educatius – biblioteca pública i entorn, tot mostrant algunes experiències de treball en xarxa en els territoris.
Inscripció fins al 25 de maig de 2017

Directrius i estàndards

per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya.

Document publicat pel Departament d’Ensenyament (gener 2103)
.

Les directrius exposen quins serveis s’haurien de proporcionar a tota la comunitat educativa des de la biblioteca escolar, quins tipus de documents en configuraran la col·lecció, quines zones s’haurien de crear dins la biblioteca per a les diferents funcions que s’hi han de dur a terme, quines han de ser les competències del personal que s’ocupa de la biblioteca i quina en seria la dedicació desitjable. També es presenten uns estàndards mínims aplicables als apartats de col·lecció, serveis, espai i personal”.

 

 

 

QUÈ, QUI, COM: La posada en marxa de la biblioteca en un centre educatiu.

Document publicat per al Departament d’Ensenyament (desembre 2010)

que-qui-com
Vol visibilitzar de manera esquemàtica els diferents punts claus que cal tenir present a l’hora de desenvolupar una biblioteca en un centre educatiu. En aquests croquis es relacionen els àmbits i els agents que intervenen en el desenvolupament d’un projecte de biblioteca que té com a objectiu donar suport al currículum d’un centre educatiu.