III Convocatòria Premis món rural

La Fundació del Món Rural (FMR), en el marc de la seva missió de promoure la visibilitat del fet diferencial del món rural català, pretén també arribar a incidir en el camp de la literatura, del pensament,el periodisme i el patrimoni rural. Per això convoca la tercera edició dels Premis de narrativa, assaig, periodisme i patrimoni “Món Rural”.

Promoure la presència del món rural com a temàtica, enfoc, perspectiva o marc geogràfic en els treballs periodístics, la producció literària, l’assaig o la valoració del patrimoni és l’objectiu clar d’aquests premis, l’entrega dels quals es farà enguany.

El premi periodístic vol reconèixer el paper dels informadors que tractin d’una manera més acurada el món rural.

Més informació al web de la Fundació.