Nova etapa de la revista Perspectiva

La revista Perspectiva enceta una nova etapa amb un un nou consell assessor format per dotze professionals del món de l’educació. Tal com diu el nou director, David Pujol i Fabrelles “La trobareu diferent […] però continuarà sent una publicació dedicada a la pedagogia i al seu estudi; una eina útil de formació per als docents, sobretot d’educació primària i secundària; una porta oberta a la mirada internacional; un mitjà de difusió de la innovació educativa al nostre país, i una plataforma de difusió de la innovació educativa al nostre país, i una plataforma de difusió de les activitats, les publicacions i els grups de treball de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.”

Les podeu agafar en préstec si són del vostre interès.