Inscripció Formacions curs 2019-2020 Terra alta

Les inscripcions a les activitats del Pla de Formació de Zona s’inicien el dia 12 de setembre de 2019 i acaba el dia 27 de setembre.
L’assignació de places serà entre el 27 de setembre i el 8 d’octubre de 2019.
El dia 9 d’octubre es podran consultar les assignacions i el dia 15 d’octubre començaran les formacions.

 

Sol·licituds de plaça

Per sol·licitar una plaça s’ha de disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Si s’ha de sol·licitar o es tenen problemes amb l’identificador es pot visitar la pàgina d’atenció a l’usuari/ària. Cal tenir en compte que el mitjà preferent de comunicació és el correu XTEC.

Les sol·licituds realitzades es poden consultar, anul·lar o modificar a la pàgina les meves activitats.