II Olimpíada de filosofia de l’Ebre Curs 2018-2019

Properament se celebrarà  la Segona Olimpíada de Filosofia de l’Ebre. El punt de partida de les activitats en les quals consistirà el concurs són les següents:

· Coneixement raonat de conceptes i tesis eticopolítiques.
· Coneixement raonat de conceptes i tesis epistemològiques.
· Dotació de recursos dialèctics (erística i lògica informal) per al manteniment de
discussions productives que cerquin, no la persuasió sinó l’assoliment de consensos
racionals.
· Ampliació de la capacitat oratòria, retòrica de l’alumnat participant.
· Ampliació de la capacitat d’expressió escrita de l’alumnat participant
· Ampliació de la capitat comprensiva de textos escrits de l’alumnat participant.
· Desenvolupament de la capacitat crítica de l’alumnat participant davant dels mitjans de
comunicació.

L’alumnat a qui va adreçat el concurs és de primer i segon de batxillerat dels instituts de les comarques de l’Ebre.

La dada de realització serà el dijous 11 d’abril de 2019

INSCRIPCIONS fins el dia 31 de gener de 2019.

[+info]