Cursos de formació INTEF

L’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (INTEF) oferta formació en línia adreçada al professorat. L’INTEF és la unitat del Ministeri d’Educació i Formació Professional, responsable de la integració de les TIC a les etapes educatives no universitàries.

Les sol·licituds als cursos es realitzen des del seu lloc web o a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

 La inscripció finalitza l’1 de març.