Conferència taller: LA NATURA, UNA ALIADA EN EL DESENVOLUPAMENT INFANTIL I EN ELS PROCESSOS D’APRENENTATGE 

El proper dissabte dia 9 de novembre dins de la formació Intercanvi d’experiències d’escola inclusiva, es realitzarà la conferència taller LA NATURA, UNA ALIADA EN EL DESENVOLUPAMENT INFANTIL I EN ELS PROCESSOS D’APRENENTATGE.

Vicky Mateu, de Pas d’Infant, serà la formadora que ens guiarà per espais de la natura de Gandesa i amb ella explorarem la importància del contacte regular amb la natura i quin paper té en el desenvolupament i en els processos d’aprenentatge dels infants; els espais vius, oberts i naturals com a escola; reflexionarem com les activitats en entorns natural fomenten la motivació, les ganes de descobrir, l’equilibri emocional i les relacions socials; ens oferirà idees, coses a tenir en compte i propostes per acompanyar els infants en entorns vius i naturals.

Quant a objectius:

 • El paper de la natura en el desenvolupament i en els processos d’aprenentatge de l’infant.
 • La natura com espai favorable per al moviment-joc lliure i espontani.
 • La natura ambient òptim per desenvolupar les estructures cognitives bàsiques.
 • La natura com entorn idoni per l’exploració, l’experimentació i la descoberta; aprenentatges autònoms, vivencials i significatius.
 • Habilitats que treballem a la natura.
 • Entendre què aporten les sortides i excursions.
 • Observar, escoltar i respectar altres espècies. La vivència i la comprensió dels ecosistemes.
 • Posar de manifest la importància de l’avaluació de riscos, la presa de decisions i assumir responsabilitats.

 I els Continguts: Principis de l’escola de bosc en el marc d’un espai educatiu

 • Autoregulació, autonomia i autoestima a la natura.
 • Moviment lliure i joc en entorns naturals.
 • Experiències sensorials en espais vius, oberts i naturals.
 • Aprenentatges integrats dins la vida, vivencials, autònoms i significatius.
 • Benestar individual i grupal, cura de l’entorn.
 • El desenvolupament de les estructures cognitives bàsiques.
 • L’infant: observar, explorar, qüestionar i descobrir.
 • Fer visible allò invisible.
 • Vivències diverses, enriquidores i que suposen reptes motivadors.
 • Abundància de recursos, absència de joguines, aportació mínima de materials específics.
 • Rol de l’adult en espais oberts.
 • Garantir les necessitats bàsiques.
 • Entendre convivència amb altres espècies i comprendre l’impacte que té la nostra estada a la natura i com minimitzar-lo.