22 d’abril, dia de la Terra. Sumem?

El pròxim dia 22 d’abril la Fundació Kilian Jornet emmarca dins la celebració del Dia Internacional de la Terra la campanya de recollida selectiva de brossa en entorns naturals durant la setmana del 19 al 25 d’abril de 2021. Aquesta acció va adreçada a tots els centres de Catalunya amb l’objectiu de sensibilitzar per millorar la quantitat i qualitat de la recollida selectiva.

La inscripció pot ser individual o col·lectiva i requereix inscripció prèvia a través de l’enllaç.

El dia de la neteja, la persona o el grup realitzaran la recollida selectiva separant el plàstic, el paper, el vidre i la resta amb la intencionalitat de recollir de manera diferenciada les diferents fraccions dels residus.  Cada grup de deixalles es pesarà i es farà una foto amb ells. Un cop fet caldrà emplenar una fitxa amb la foto i les dades de la vostra acció, especificant el lloc i el país on l’heu feta. Totes les accions es recolliran i s’incorporaran en un mapa interactiu i en un comptador de la web de la fundació.

Us compartim el material de la campanya (cartell, formulari de recollida de dades per a les xarxes socials, etc.)

Esperem poder deixar el nostre entorn natural molt més net!

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.