Mou-te pel carrer

Aquest material proposa treballar amb els nens i les nenes de 3 a 8 anys, les conseqüències que pot tenir un comportament poc apropiat en el desplaçament per un poble o ciutat. Consisteix en una moqueta de grans dimensions en la qual hi ha representat un espai urbà amb els seus elements bàsics, comuns i característics (cases, carrers, avingudes, mitjans de transport, senyals de trànsit, paperes…) i que serveix de suport per col·locar-hi una col·lecció de 10 imatges d’accions. Les imatges expliquen diferents accions de la vida quotidiana a qualsevol poble o ciutat. L’activitat és presenta com una història quotidiana, un dia qualsevol en un espai urbà qualsevol.

Consta de: Una moqueta de 3 metres x 3 metres amb dibuixos dels elements bàsics d’una població, carrers, arbres, edificis… Deu imatges que simbolitzen els personatges i les accions concretes; dossier per al formador; un retolador gruixut i un esborrador.