L’entorn.net

Recurs educatiu per fomentar l’hàbit de separar els residus a la llar, adreçat a l’alumnat d’ESO. El dossier tracta sobre la problemàtica actual dels residus, com es gestionen, la legislació ambiental i les opcions de futur. Inclou també un itinerari curricular dels conceptes i la seva relació amb el pla d’estudis, un glossari de termes, bibliografia i informació sobre el joc, el taller i les fitxes per a l’alumnat.