Teatre: Ja n’hi ha prou!

Objectius

  • Prevenció de la violència en l’àmbit dels joves i adolescents (família,amics, escola)
  • Interrogar al jove sobre la violència que l’envolta mitjançant diferents situacions conflictives on se sent identificat, donant pas a un diàleg posterior.
  • “Desdramatitzar” el debat sobre aquest tema, però amb el rigor imprescindible, tot a través d’una proposta escènica que fa servir un llenguatge atractiu, àgil i evocador.
  • Potenciar la reflexió, perquè la/el jove es pugui plantejar com actuar de forma adequada en situacions on les relacions familiars i entre iguals es tradueixen en “actes” que fan saltar les “alarmes”
  • Estimular al jove perquè sigui capaç de realitzar eleccions positives i pugui prendre decisions de manera responsable i autònoma davant situacions conflictives.
  • Apropar el teatre al col·lectiu jove i mostrar com es fa, potenciant així als futurs espectadors.

Descripció

JA N’HI HA PROU..! és una activitat de teatre interactiu que complementa i estimula els programes de intervenció i les acciones existents que treballen la informació, la prevenció i la sensibilització de la violència amb joves.

Amb Ja n’hi ha prou..! es treballa la prevenció de la violència en l’àmbit dels joves i adolescents (família, amics, escola). Amb aquest recurs educatiu s’incideix directa i indirectament en alguns aspectes que tenen una urgència rellevant en l’actualitat:

– La violència en la vida familiar.

– Violència entre iguals o bulling.

– La violència contra les dones i les actituds masclistes.

– Els maltractaments per negligència.

– La influència dels mitjans de comunicació en la percepció de la violència.

L’obra es va crear amb la col·laboració de tècnics especialistes en mediació vinculats al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i Gladys Guerra pedagoga.  Els continguts artístics i tècnics s’actualitzen periòdicament.

MATERIALS DIDÀCTICS COMPLEMENTARIS:
Teatraccio elabora, en col·laboració amb professionals de l’educació,
un material pedagògic relacionat amb l’activitat de teatre que es destinarà
principalment a proporcionar als educadors i als joves instruments que
facilitin l’ aprofundiment i la reflexió amb al tema tractat; el material
es pot aplicar després de l’activitat de teatre en tutories de 2 o 3 hores.

– Preparació del grup: recursos que es poden trobar a la pàgina

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

Nivell

1r i 2n ESO

Companyia

Teatracció

Calendari

17 de Març de 2020