Festa i drogues, ho saps tot?

Objectius

  • Conscienciar l’alumnat dels riscos que comporta el consum de drogues.
  • Prevenir el consum de drogues en els joves dels centres de secundària de la zona.

Descripció

Festa i drogues, ho saps tot? Una mirada conscient

Tallers per prevenir el consum de drogues a partir de la conscienciació dels riscos i problemes que comporta.

Nivell

2n, 3r i 4t d’ESO.

Ponent

Jordi Murillo

Calendari

2n trimestre.