Leonardome

Leonardome és una activitat pedagògica, que consisteix en construir cúpules a partir dels diferents patrons ideats per Leonardo da Vinci fa 500 anys. Una activitat multidisciplinar i lúdica on convergeixen coneixement, experimentació i treball en equip. Les cúpules de Leonardome s’aixequen a partir d’un sol tipus de peça i sense cap element d’unió: el mateix pes de les peces és suficient per mantenir-ne l’estabilitat. La construcció possibilita treballar múltiples conceptes i habilitats. És per això que parlem d’aprenentatge significatiu: s’assimilen coneixements de forma integrada i, al mateix temps, es desenvolupen competències que es troben a la base de l’educació del segle XXI. Amb aquesta proposta posem els alumnes al centre del seu propi aprenentatge, els permetem experimentar i, no menys important, despertem les seves emocions. Veure: http://www.leonardome.com/

La maleta pedagògica consta de 259 peces i una guia didàctica. Ha estat creada pel Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA). Al CRP disposem d’una maleta que podeu demanar en préstec fent reserva prèvia.